Terug naar home

Debatavond: Kunst!Zinnig?

woensdag 25 september 2019

De waarde van kunst in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de openbare ruimte.

Bij kunst denk je al snel aan wat mooi is of niet mooi. De meeste mensen kennen kunst vanuit een museum, tijdens concerten of in het theater. Wij willen de verschillende kanten van kunst laten zien. Dus ook, wat het kan betekenen in verschillende beroepsgroepen zoals de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven. En ook wat het belang van kunst is in de openbare ruimte. Het is natuurlijk een debatavond dus ook de nadelen mogen naar voren komen. Bijvoorbeeld: “wat kost dat allemaal en is het dat wel waard en hoe belangrijk is het eigenlijk?”.

We hopen op een publiek dat voor- en tegenargumenten kan laten horen. Het doel is elkaar informeren, inspireren en samen een mooie avond beleven.

We hebben de volgende sprekers uitgenodigd:

Dimitri Horsthuis-Tangelder: wethouder Cultuur Overbetuwe. Hij vertelt over het belang van kunst in de openbare ruimte.

Dimitri Horsthuis-Tangelder

Jeroen Swarte – werkzaam bij RIBW en deskundige op het gebied van klassieke muziek. Hij vertelt over de betekenis van kunst in de zorg.
Meer info: www.klankzaak.nl

Jeroen Swarte

Verily Klaassen – hoofd kunstzaken Rabobank. Zij vertelt waarom de Rabobank kunst belangrijk vindt en hoe de collectie en de kunstenaars bijdragen aan innovaties in de organisatie.

Ingeborg Kaandorp – kunstenaar en voormalig docent en cultuur coördinator basisonderwijs. Zij vertelt over haar ervaring met kunst op scholen en wat het betekent voor kinderen.
Meer info: www.bijingeborg.nl

Ingeborg Kaandorp

De presentator is Petra Verschoor. Zij is coördinator buurtbemiddeling in Nijmegen en vrijwilliger bij Theater De KiK. Zij zal de sprekers interviewen en verzorgt de interactie met het publiek.

Petra Verschoor

Verder werken mee:

Elles Springs – singer-songwriter. Zij zorgt voor de muzikale omlijsting. Tevens deelt zij haar ervaring als muziekdocent voor jongeren bij Pluryn.

Mark de Grauw – gitarist-zanger. Hij zorgt voor de muzikale omlijsting.

Elles Springs &
Mark de Grauw

Jelko Arts – striptekenaar en performer. Hij maakt live een beeldverslag.
Meer info: www.jelkoarts.nl

Jelko Arts

Een debatavond, maar dan anders. Wees welkom!

Deze debatavond wordt georganiseerd door Theater De KiK. Doel is om een maatschappelijk thema een podium te geven en met elkaar een mooie en inspirerende avond te beleven.